willfx_vn

EURGBP - Cơ hội MUA vào

Giá lên
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
37 lượt xem
1
Dựa vào phân tích topdown & báo cáo COT . Chúng tôi thấy rằng EURGBP đang ở thế có cơ hội MUA vào