OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
buy eg dương 30 pip di sl về hòa hold tp dài được em nhé