SonPriceAction

EURGBP Sell limit

Giá xuống
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EURGBP đã đến vùng kháng cự tuần và tạo nến engulfing mạnh trên tuần. Canh sell limit tại mức fibo 50 của đợt sóng giảm trước