Leadership

EURGBP - Đương nhiên là phải SHORT

Giá xuống
FOREXCOM:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Nhìn vào chart EURGBP theo khung D1 hẳn là tất cả mọi người đều nhận ra EURGBP đã tăng liên tục trong vòng hơn 1 tuần vừa qua. Điều này khiến cho EURGBP leo lên một vùng giá tương đối hợp lí để có thể SHORT, bên cạnh đó, hầu hết những broker đều cộng swap cho vị thế SHORT EURGBP thì lí do gì để không SHORT ngay bây giờ nhỉ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.