JaneDoan

EURGBP H4 Mô hình 2 đỉnh

Giá xuống
JaneDoan Cập nhật   
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Bán khi phá vỡ kênh giá
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Nice Profit
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.