FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Cặp này giá vẫn đang có xu hướng đi ngang trong vùng giá hiện tại.
Giá vừa mới tạo cấu trúc tăng trong H1 từ vùng mua chính của khung tuần.
Mình sẽ đặt 1 lệnh buy limit , do lực xuống của H1 trước đó khá mạnh nên mình sẽ đặt limit ở vùng mua bên dưới và kỳ vọng giá sẽ bị đẩy xuống 1 nhịp nữa rồi khớp lệnh buy của mình.
buy limit với SL 12 pip
tại 0.83613
SL 0.83133
TP 0.83613

Khi đủ điều kiện mình sẽ cập nhập lên kênh để các bạn tham khảo.
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.