maivanhai

EURGBP cơ hội đánh xuống

Giá xuống
maivanhai Pro Cập nhật   
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
hôm qua là một phiên giảm mạnh, cùng với xu hướng giảm đang có trên tháng. Đây là một cơ hội đánh xuống
Đã hủy lệnh: bỏ lệnh chờ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.