NgocHaiPearlie

EURGBP - Xu hướng tăng sau những lo ngại no deal

Giá lên
FX_IDC:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Nếu No Deal có thể EURGBP sẽ còn tăng nữa

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.