SharkteamPower

BUY EURGBP

SharkteamPower Cập nhật   
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Vùng BUY đẹp cho kèo EG trong khung D1

Giá đã về khu vực đáy sóng C trong cấu trúc ABC

chạm vùng fibo 1 đây là vùng hỗ trợ khá manh.

RSI phân kỳ ủng hộ cho sự điểm đảo chiều.

nến D1 có dấu hiệu tạo thành cum nến Fakey đảo chiều.

BUY : 0.847
TP : 0.885 ( lợi nhuận 380pip ) thời gian hold khoảng 2th

📌Đây là phân tích mang tính cá nhân của mình theo phương pháp sóng ELLIOT WAVE .
Phân tích này có thể thay đổi tuỳ theo biến động của thị trường (mình sẽ cố gắng cập nhật liên tục).
Hãy LIKE nếu anh em thấy phân tích hữu ích.
Hãy bấm FOLLOW để nhận phân tích mới mỗi ngày.
Nếu có gì thắc mắc hãy comment cho mình biết nhé.
Bình luận: CẬP NHẬT EG

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.