ThanhThaoMC

EURGBP cập nhập tín hiệu

Giá lên
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EG đã đi được một nửa bước sóng thứ 3
EURGBP cần phải đi qua vùng kháng cự màu đỏ trước khi lên vị trí C và hoàn thánh sóng 3
Chờ tín hiệu EG vượt qua kháng cự để đón các bước sóng 4,5 của EG
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.