ThanhThaoMC

EURGBP cập nhập tín hiệu

Giá lên
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EG đã đi được một nửa bước sóng thứ 3
EURGBP cần phải đi qua vùng kháng cự màu đỏ trước khi lên vị trí C và hoàn thánh sóng 3
Chờ tín hiệu EG vượt qua kháng cự để đón các bước sóng 4,5 của EG