khongro001

EUR GBP Quá mua cản mạnh và có dấu hiệu đảo chiều

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EUR đang đi ở mức quá mua cao , và MACD . Stock đang có dấu hiệu đảo chiều su hướng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.