NamHenry

Cặp tiền tệ : EUR/GBP

Giá lên
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Tham Khảo:
tại khung H4
Vùng giá kì vọng: 0.89xx - 0.90xx