tieulong293

Không Buy EUR/GBP thì khi nào buy

Giá lên
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Với Khung H1, H4, Và D1 chúng ta đều nhận được tại hỗ trợ khá tốt. và khung H1 thì giá đã chạm đáy trong vòng 1 tháng nay. Sl tại 0.8675 và TP tại 0.8796.