queminh

Sell EJ 9/1/2018

OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
sell EJ tại vùng giá này vì 3 vùng cản mạnh. SL tại 125.4xx
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.