tradafx

Đợi xuất hiện mẫu hình đảo chiều và cơ hội mua với EURJPY

Giá lên
FOREXCOM:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc tăng.
Giá giảm retest ngưỡng hỗ trợ 130.600, tại đây đợi giá hình thành mẫu hình đảo chiều tăng giá thì có thể tìm cơ hội vào lệnh mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 133.500 và 134.100.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.