Trader_OMS

EURJPY buy

Đào tạo
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Tất cả đã vẽ trên hình. Mọi thứ chỉ là tham khảo, không khuyến nghị mua bán, xin cảm ơn!

Ý tưởng liên quan

Bình luận