cuongdongphu

Short EURJPY

Giá xuống
cuongdongphu Cập nhật   
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Short EURJPY
- Chạm trend giảm, khả năng cao đanh chạm đáy W kênh D.
- M30 tạo cây Engu
- RR: 1:2
Giao dịch đang hoạt động:
Vẫn tiếp tục thực hiện khi chưa chạm SL
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Fail
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.