michaelhuyfx

EURJPY short

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
H4 d1 EURJPY đều đang cho tín hiệu giảm giá canh hồi về kháng cự gần nhất trên d1 short
Goodluck

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.