FSFI

EURJPY- Cơ Hội Bán Ngắn Hạn Tiềm Năng!

Giá xuống
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
- EUR/JPY- H4 giá phá vỡ EMA 50 cho thấy 1 tiềm năng giảm giá tiếp tục.
- EUR/JPY- H1:
+ Mô hình vai đầu vai đã bị phá vỡ mức cổ tại vùng hỗ trợ: 132.262.
+ Giá dành nhiều thời gian nằm dưới EMA 50 xác nhận xu hướng giảm giá.
+ Giá hồi lên vùng vai phải và có RSI 14 nằm dưới mức 60.
+ Lúc này xuất hiện mô hình nến áp đảo giảm sau 2 nến hãm đà là cơ hội để vào lệnh bán.
--
- Entry: 132.436.
- Stoploss: 132.771.
- Target 1: 131.926.
- Target 2: 131.707.
--
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.