smallturtle

Mua EUR/JPY

Giá lên
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
- Biểu đồ tuần: Giá đang giao dịch tại hỗ trợ của phe mua
- Biểu đồ H4: Mẫu hình đảo chiều 2 đáy tiềm nâng
- Kế hoạch mua
+ Giá mua: market
+ Giá cắt lỗ: 128.208
+ Giá chốt lời: 129.8
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.