URIFX

EURJPY có thể hồi về.

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Mình sẽ canh sell nếu có correction.
Bình luận:
Bình luận:
nice
Bình luận:
So good
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.