KiemcomCapital

EURJPY Buy như EU

Giá lên
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
EURJPY sau vài ngày tích lũy chuẩn bị đủ lực phá lên
Buy 120.7
SL 120.3
TP 1 30 pip chốt 1/2 dịch SL Entry
TP 2 121.5

Chuyên cung cấp phân tích về thị trường tài chính .
Kênh Crypto : https://t.me/kiemcomtrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.