MCHTRADING

Xu hướng EURJPY sắp tới

OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
h4 đang tích lũy dần ,tạo các đáy cao hơn ,thể hiện cho xu hướng tăng sắp tới EURJPY
Cân nhắc BUY EURJPY quanh 120.25-120.35 SL 120.00 TP 121.200
Goodluck
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.