nguyenminhtrieu245

EURJPY - đang trên đường hoàn thành sóng 5 lớn với xu hướng giảm

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Với ý tưởng thị trường EJ đang trên đường hình thành sóng V lớn với xu hướng giảm. Và như phân tích trên Hình từ đỉnh sóng IV lớn đã hạ và sắp hoàn thành con I nhỏ trong con V lớn. Với EJ, Ae có thể bắt Sell ngắn - sau khi con sóng 4 nhỏ hoàn thành và có dấu hiệu đảo chiều về con sóng 5 nhỏ (như Hình). Và mục tiêu giá là 122.500 và 120.500. Hi vọng nhận được sự đánh giá, góp ý và giao lưu cùng Ae Trader gần xa.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.