GhostTraderIndexs

Eur/JPY khả năng bậc tăng mạnh

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
sẻ lên vùng 124.859
Mọi người theo dõi like nhé !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.