FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
+ Mô hình sóng đẩy elliott dần hoàn thiện - cần 1 nến comfirm để kết thúc sóng 4 và vào sóng 5
+ TP1 = 70% sóng 4, TP2 hướng đến vùng 133.021, SL=1/2 TP1