traderthang72020

Sell EJ 24/03/2022

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Giá false break SZ D1, tạo SZ H4, trend giảm ngắn hạn H4, entry bằng zone H1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.