DatTong

EURJPY, Lên hay Xuống ???

FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
D1:
- Trend: Downtrend
- Xu hướng: Đi lên
- Giá test mức hỗ trợ tuần, cho giá đi lên
- Hiện tại giá đang test trendline.
H4:
- Giá đang sideway
- Test mức kháng cứ H4
- Hình thành đáy cao hơn đáy cũ
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận: Profit ~ 80pip ( buy order breakout)
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu