dinhchien

EURJPY - Đã có tín hiệu tăng khung H4

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
* Dự đoán từ quá khứ nên xác suất 50%.
- Khung Weekly: Impulse sysmtem cho phép - Khung Daily: Phân kỳ dương đã có Kỳ vọng về kênh giá trên với lực tăng đo từ khung H4
- Khung H4: đã phá quy luật giảm hiện tại.
- Stop loss tại fibo Ex 113 nếu đi DOUBLE BOTTOM .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.