dinhchien

EURJPY - Đã có tín hiệu tăng khung H4

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
* Dự đoán từ quá khứ nên xác suất 50%.
- Khung Weekly: Impulse sysmtem cho phép - Khung Daily: Phân kỳ dương đã có Kỳ vọng về kênh giá trên với lực tăng đo từ khung H4
- Khung H4: đã phá quy luật giảm hiện tại.
- Stop loss tại fibo Ex 113 nếu đi DOUBLE BOTTOM .