tradafx

Đợi giá retest và cơ hội mua với EURJPY

Giá lên
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Khung thời gian 4 giờ.
Xu hướng tăng.
Giá xuất hiện động thái thoái lui về vùng giá trị tại 130.500.
Đợi xuất hiện các mẫu hình đảo chiều tăng tại đây có thể tìm cơ hội mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 134.000 và 136.600.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.