KenPCA

Kèo All in tuần mới - Buy EURJPY

Giá lên
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
EURJPY hiện đang nằm trong trend tăng và hoàn thành mô hình cốc tay cầm. Dự kiến tuần sau sẽ đi như hình nếu ngày mai (T2) có cây nến phá vỡ vùng kháng cự cốc tay cầm với lực lên mạnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.