BlackJack83

xu hướng EUR/JPY

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
xu hướng EUR/JPY cuối tuần này. giá sau khi tạo mô hình 2 đáy và phá đường viền cổ đi lên. chúng ta sẽ buy lên vùng kháng cự phía trên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.