Forex-YouCan_BanCoThe

EURJPY

Giá lên
Forex-YouCan_BanCoThe Pro+ Cập nhật   
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
H1 giá hồi về vùng mua chính bị phe mua đẩy lên 2 lần
Mình dự đoán M15 sẽ hồi về một nhịp nữa để tạo cấu trúc tăng rồi sẽ đi lên.
Có bạn nào cùng nhận định với mình không?

Mình đang cân nhắc đặt lệnh buy limit
ET 128.050
SL 127.820
TP 128.969

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư.
Vì vậy mong các bạn chỉ dùng để tham khảo và chỉ nên vào lệnh nếu thấy phù hợp với nhận định của các bạn nhé!
Bình luận:
Mình đã đợi được giá xuống vùng mua chính của M15 và đặt lệnh buy lên. các bạn thế nào?

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.