votiensanh

EUR JPY mua lên

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Mô hình bẫy giá h4 .

Mua lướt ngắn trong ngày

Chia sẻ chi tiết lệnh EURJPY

Lệnh Buy
Chia vốn làm 3 lệnh
1 lệnh vào ngay .
2 lệnh chờ ngay line đỏ mua thêm .

Vì muộn rồi (23h20) nên lười viết kế hoạch chi tiết

Tiên Sanh Forex - Kẻ săn Cá Mập

"Đám đông không tốt cũng không xấu
Nhưng họ chỉ là quân tốt trên bàn cờ"
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.