VuHungFX

Chờ PA đảo chiều để Buy dự báo hoàn thành sóng Elliott (sóng 5)

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Chờ PA đảo chiều tại 128.x để Buy hoàn thành sóng Elliott
Chú ý: Giá đảo chiều mạnh tại vị trí cung Tháng, Tuần và Trendline gặp nhau (134.x). Giá điều chỉnh lấy đà để phá Trend
Chiến thuật: Tôi sử dụng rất nhiều kỹ thuật vào phân tích, để hiểu các bạn cần có các kiến thức sau: Price Action, Price Channel , Elliott Wave , Supply and Demand , Support and Resistance