FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Mô hình hamonic hài hoà ABCD + fibo extension :))