Samurai_FX_VN

Canh Mua EURJPY

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Hiện tại sóng B đã đi vào giai đoạn hoàn thành và có thể mua lên.Mục tiêu TP khoảng 400-500pip.
Sau đó chờ đợi xác nhận tăng hay giảm rồi mới tính toán vào lệnh tiếp.
Giao dịch đang hoạt động: đang đi đúng kế hoạch