UnknownUnicorn4548749

Mô hình nêm EURJPY

Giá xuống
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Sell theo tín hiệu mô hình nêm bị phá H1
Kì vọng giá chạy RR 1:2.5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.