FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
FX:EURJPY

Buy limit EURJPY

entry 128.223

sl 127.883

tp 129.463

RR 3.6 ( cân nhắc chốt lời, quản lí lệnh chặt chẽ, dừng lỗ tuyệt đối khi SL)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.