HHermes

EURJPY Long theo mô hình BAT, TP theo chart, SL 120500

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
EURJPY Long theo mô hình BAT, TP theo chart, SL 120500