WAVETRADER-LINH

EURJPY Chiến lược SELL theo sóng C trong sóng Zigzac

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Kịch bản chính 1-2-3-4-5
- Kịch bản nhỏ sóng Zigzac a - b - c (Khoanh tròn)
- Sóng a , b (Khoanh tròn) đã hình thành => SELL sóng c (Khoanh tròn)