DatTong

EURJPY, bán lướt sóng theo H1.

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
EURJPY , bán lướt sóng theo H1.
Bình luận:
Move stoploss to entry.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.