KuMap_1201

EUR/JPY STRONG SELL

Giá xuống
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
giá vẫn chưa phá đc vùng giá tranh chấp trước đó. XU HƯỚNG tiếp tục giảm trong tuần sau
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.