Mn_Ji_MinhThi

dự báo cho EURJPY tuần tới

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
sẽ có nhịp giảm nhẹ như trong biểu đồ. sau đó khả năng cao sẽ tăng tiếp.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.