OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Dự đoán xu hướng
Giao dịch theo hình
Đã hủy lệnh