willfx_vn

EURJPY: Cơ hội bán xuống

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
EURJPY: Cơ hội bán xuống