DatTong

EURJPY, Bán tiếp theo trend H4.

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
H4:
- Trend giảm
- Giá đi xuống, nằm dưới cản
--> Chờ giá hồi lại--> Bán
Bình luận:
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận: Take profit > 100pip. Close 1/2 volume !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Take profit >200pip !