SonPriceAction

EURJPY canh buy

Giá lên
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
EJ đã phá lên khỏi mức kháng cự ngày quan trọng 121.5, quan sát ky hành động giá trên h4 khi giá quay về vùng này để buy lên