MyFriendFun

eurjpy đang ở vùng mua lên siêu đẹp

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
eurjpy đang ở vùng mua lên.
giá đang rất đẹp mua luôn và cắt lỗ ngay dưới đáy

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.