NamHenry

cặp tiền EUR/JPY Buy giá hiện tại

Giá lên
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
swing trade, lưu ý vol khi vào lệnh.